Khi con trai cưng bị bạn bè bắt nạt. Tôi cảm thấy hoàn toàn cần sự hài lòng. Đó là lúc tôi đã làm điều sai trái nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Anh chồng tôi, một người đàn ông trưởng thành hơn tôi hai tuổi, một buổi chiều đến cùng tôi và tìm hiểu xem tôi đã vượt qua nỗi mất mát như thế nào.Chúng tôi cùng ngồi trên ghế dài, tôi khóc trên vai anh, sau một giờ tâm sự. chồng tôi, anh rể tôi đặt đầu tôi vào lòng anh ấy để tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Trời đã gần tối và chúng tôi ở nhà một mình, con gái tôi và chồng nó sống cách đó vài phút. Tôi cảm thấy hơi mệt, tuy nhiên khi tựa đầu vào lòng anh tôi cảm nhận được sự cương cứng trong quần anh, tôi hơi lo lắng, sau đó anh bắt đầu… Tôi cảm thấy hoàn toàn cần sự hài lòng. Đó là lúc tôi đã làm điều sai trái nhất mà tôi có thể nghĩ tới.

Khi con trai cưng bị bạn bè bắt nạt

Khi con trai cưng bị bạn bè bắt nạt