Tag: 1PON-061716_323

Qua phòng chụp hình giúp chị và cái kết

Qua phòng chụp hình giúp chị và cái kết. Cha mẹ tôi, đều là bác sĩ, được mời tham dự một loạt hội nghị về chuyên môn của họ bên ngoài Chile, nơi chúng tôi sống, và vì mục đích đó, họ quyết định đưa Jorge, em trai tôi,...