Tag: Aoi Amano

Cả gia đình cùng nhau loạn luân

Cả gia đình cùng nhau loạn luân. Cạo sạch hoàn toàn khiến nó sừng hơn bình thường và tôi đã ăn thịt nó trong nửa giờ trước khi nó dính vào lưỡi tôi. Chúng tôi không bao giờ nghe từ Carlos này nữa. CHƯƠNG X – NHỮNG KHO...