Tag: Azu Amatsuki

Trời mưa lớn khiến cô ấy không thể về nhà

Trời mưa lớn khiến cô ấy không thể về nhà. Tôi mỉm cười và chúng tôi đi ra ngoài, tôi giúp cô ấy xuống, cô ấy đang đi đôi dép thoải mái, nhưng này, cô ấy là em họ của tôi, và tôi sẽ tiếp tục hào hiệp với cô ấy như tôi...