Tag: CRB-121314-757

Giúp việc ngọt nước thế này bảo sao

Giúp việc ngọt nước thế này bảo sao. Khi chúng tôi nằm xuống, cô ấy bắt đầu khóc, và cô ấy hỏi tôi liệu tôi có khả năng lừa dối cô ấy sau những điều cô ấy đã làm để làm hài lòng tôi không, và đại loại thế. Tôi trả lời...