Tag: FSDSS-634

Cô giáo chủ nhiệm đã mút cạn tinh trùng của tôi

Cô giáo chủ nhiệm đã mút cạn tinh trùng của tôi. Tôi cầm cái ống tiến lại gần em: - Nào, anh phết cái này lên em. Nhưng tôi cần bạn hợp tác... Cô ấy nhìn tôi lạ lùng. - Dạ thưa cô - Tôi nói tiếp - nhìn này, tư thế tốt...