Tag: FSDSS-635

Vietsub
Gọi đào về xả stress ai ngờ gặp đúng người quen

Gọi đào về xả stress ai ngờ gặp đúng người quen

Gọi đào về xả stress ai ngờ gặp đúng người quen. Nói về nhiều chủ đề khác nhau mà không có ai thực sự đề xuất, cuộc trò chuyện trở nên bệnh hoạn và ngang ngược hơn một chút cho đến khi Amatsuka bắt đầu nói về những tư...