Tag: GDRD-002

Mạnh nữa đi anh, em sướng quá!

Mạnh nữa đi anh, em sướng quá! Hơn nữa, cô ấy không nhận ra sự hiện diện của tôi cho đến khi tôi nằm cạnh cô ấy, tôi bắt đầu hôn cô ấy. khuôn mặt. -Ka...ka...- cậu cố gắng nói giữa những tiếng rên rỉ. Tôi bịt miệng cô...