Tag: GVH-556

Nghỉ hè, các cháu về nhà dì chơi

Nghỉ hè, các cháu về nhà dì chơi. "Và tại sao bạn lại ghê tởm nó? nếu đó là điều gì đó tự nhiên"; "Tôi không biết, chắc chắn bởi vì tôi trẻ hơn, đã hơn một năm trước, nhưng của bạn gấp đôi hoặc gấp ba Mike. Bố ơi, nhì...