Tag: GVH-558

Khi hai trái tim tổn thương tìm đến nhau

Khi hai trái tim tổn thương tìm đến nhau. Mẹ tôi hiểu ngay và không ngăn cản gì cả. Tôi đã nói với bạn rằng cô ấy yêu quý bất kể họ là ai. Rồi mẹ tôi tìm đến gã đó. Đó là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, hơi mập...