Tag: HEYZO-0121

Vào rừng hái nấm và câu chuyện sau đó

Vào rừng hái nấm và câu chuyện sau đó. nhưng tôi cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi để anh ấy cố gắng cải thiện, nhưng vì tuyệt vọng, và tại sao không?Sự thất vọng khiến tôi đứng dậy, ôm mặt. - Sau này em sẽ nói cho ...