Tag: Hikari Hime

Uống say, cô vợ của anh hàng xóm đã vào nhà tôi

Uống say, cô vợ của anh hàng xóm đã vào nhà tôi. Tôi nói lời tạm biệt và kết thúc phiên họp. Bạn có thể cho tôi mượn một trong những cuốn tạp chí của bạn không? - Tôi chợt hỏi mình. Tôi quay sang cô ấy, tôi biết cô ấy...