Tag: Jonathan Jordan

Con gái vô tình thấy bố mình đang quay tay

Vâng!... nhưng bạn đã nói với tôi rằng bạn không phải làm bằng gỗ... và bạn đã nhìn thấy cô ấy đứng và tôi thấy cái nhìn của bạn - tôi phàn nàn - và chiều hôm đó khi bạn của bạn đến, bạn đã dừng lại và tôi đã nhìn thấ...