Tag: JUQ-145

Em rể điên cuồng bú lồn chị vợ

Này Javier, anh có pha loãng tinh dịch của mình với nước hay thứ gì đó tương tự không? Anh trai tôi Javier trả lời: Làm thế nào, tôi không hiểu bạn? Và cô ấy đã nói: Vâng, hãy nhìn xem tinh dịch của bạn nhiều nước như...