Tag: JUQ-208

Vietsub
Xin ngài hãy tha cho chồng tôi

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi. Anh ấy tựa má mình lên háng bên phải của tôi, để miệng bên cạnh đài tưởng niệm nhô ra khỏi ga trải giường, và với tay anh ấy vuốt ve tôi từ phía bên kia trong khi đôi mắt nhỏ của anh ấy...