Tag: JUQ-306

Có thai với người bạn thân nhất của chồng

Có thai với người bạn thân nhất của chồng. Tôi bước vào cùng với một cô gái và - anh ấy nói- Diana đây là mẹ tôi và con điếm của tôi tất nhiên là tôi hiểu rồi- tôi trả lời- rằng bạn có cô ấy như bạn đã nói với tôi, tô...