Tag: JUY-654

Đây là cách mà bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Nhưng tôi không thể bỏ tay ra khỏi miệng anh ta. Con dấu trên âm hộ của cô đã bị phá vỡ. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt của anh ấy vì đau đớn. Nhìn xuống, tất cả đều biến thành máu. Tôi bỏ tay ra khi anh ấy bắt đ...