Tag: Kaho Hamabe

Chuyến công tác nhớ đời của em nhân viên mới

Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng Quyên vẫn vậy. Anh ấy đã làm điều này 3-4 lần và Quyên đưa toàn bộ con cặc của anh ấy vào âm hộ của tôi. Anh ấy đã không rời xa tôi cho đến khi nỗi đau của tôi nguôi ngoai. Khi c...