Tag: Kaoru Yasui

Bú lồn chị gái của em người yêu

Bú lồn chị gái của em người yêu. Đó là tôi đã xấu hổ thưa ông, ông sẽ nghĩ gì về tôi, tôi nói. Không có vấn đề gì, anh ấy nói với tôi và đừng gọi tôi là ngài, hãy gọi tôi là Alberto. Ngay lúc đó tôi nhìn anh ấy giữa h...