Tag: Kyouka Tachibana

Ông chú đồi bại và hai chị em mới lớn

Ông chú đồi bại và hai chị em mới lớn. Anh không thể hiểu những từ đó, mặc dù vách ngăn mỏng ngăn cách hai phòng, nhưng anh có thể nghe thấy giọng nói của họ. Anh đang nằm úp mặt xuống giường. Và điều đánh thức tôi là...