Tag: LULU-237

Cháu trai làm liều địt Dì và cái kết

Cháu trai làm liều địt Dì và cái kết. Tôi đã thề với anh ấy một lần nữa rằng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, điều mà tôi vẫn luôn làm cho đến ngày hôm nay. Hầu như ngày nào cũng diễn ra, bởi vì điều tôi thực sự muốn l...